11/13/2014

Novembra beigās iznāks mācītāja Mareka Ignata dziesmu albums

Novembra beigās iznāks mācītāja Mareka Ignata dziesmu albums ar 11 dziesmām latviešu valodā un piecām — čigānu, kā arī divas ziemassvētku dziesmas. Starp tām ir tādas jau pazīstamas dziesmas kā „Tu svēts esi, Dievs” un „Raugi, bērns”, „Grēksūdzes dziesma”, kuras teksts ņemts no LELB dievkalpojuma kārtības, un dziesma „Mūsu Tēvs” — Jēzus lūgšana. Šī albuma mērķis ir radīt noskaņu Dieva pielūgsmei un priekam mūsdienu saspringtajā laikā. Decembra sākumā albums būs pieejams kristīgās literatūras veikalos. Patīkamu klausīšanos!