Par mums
JN Misija
Izplatīt Kristus vēsti caur katru LELB jaunieti.


JN Vīzija
Motivētas un atbalstītas draudzes veiksmīgi kalpo jauniešiem Latvijā.


JN uzdevumi
1. Motivēt un apmācīt mācītājus un draudžu vadītājus.
2. Apmācīt potenciālos un tālāk izglītot esošos jauniešu darba vadītājus.
3. Izdot un apkopot materiālus jauniešu vadītāju kalpošanas atbalstam.
4. Atbalstīt draudzes un jauniešu grupas misijai pie jauniešiem.
5. Veidot un attīstīt Jauniešu Centru Rīgā.
6. Apkopot un tālāk izplatīt aktuālo informāciju par jauniešu pasākumiem, apmācības iespējām un citām jauniešu aktivitātēm.

Dažādi projekti, kurus īsteno Jaunatnes nozare, palīdz iesaistīt jaunos draudzes locekļus draudzes dzīvē, kalpošanā, diakonijā, slavēšanā, kopīgā sportošanā, kā arī veicina sadraudzību starp Latvijas draudžu jaunajiem kristiešiem.

2018. gadā Jaunatnes nozarei apritēja 20 kalpošanas gadi.LELB Jaunatnes Nozares projekti:

JaVA  - Jauniešu vadītāju apmācība