Jauniešu centrs

LELB darbs ar jauniešiem ir noteikta kā viena no prioritātēm. Kā lielākais Jaunatnes nozares projekts ir jauniešiem domāta dienas centra izveide Rīgā. 
 
Jauniešu centra galvenie mērķi: 
  • Sniegt iespēju no reģioniem iebraukušajiem kristīgiem jauniešiem pavadīt laiku kristīgā vidē un palīdzēt viņiem atrast un iesaistīties kādā no Rīgas draudzēm. 
  • Sniegt apamācību un atbalstu kristīgo jauniešu īstenot dažādus misijas projektus, lai jauniešu centrs kļūtu kā starpposms jauniešiem no ielas uz draudzi. 
  • Draudžu jauniešiem dot iespēju realizēt starp draudžu projektus.
  • Veidot aktivitātes, ko nav iespējams nodrošināt draudzēm vienām pašām. 

LELB Jauniešu centrs