JaVA

Jauniešu Vadītāju Apmācība

Divu līmeņu apmācība paralēli:
JaVA1 ir LELB Jaunatnes nozares organizēta jauniešu vadītāju 3 nedēļas nogaļu apmācības cikls, ar mērķi sniegt topošajiem vai tikai neilgu brīdi kalpojošiem jauniešu vadītājiem svarīgākās iemaņas un zināšanas, kas palīdzētu darbā ar jauniešiem. Dalībnieka profils:  jaunietis >15 gadus jauns; ar interesi par jauniešu darbu; izgājis iesvētes mācību un luteriskās draudzes loceklis;

JaVA2 ir LELB Jaunatnes nozares organizēta jauniešu vadītāju 3 nedēļas nogaļu apmācības cikls, ar mērķi sniegt jau ilgāku laiku kalpojošiem un JaVA1 beigušajiem jauniešu vadītājiem padziļinātas iemaņas un zināšanas, kas palīdzētu darbā ar jauniešiem. Dalībnieka profils: vai nu tu esi piedalījies JaVA1, vai esi jau ilgāk par 2 gadiem jauniešu vadītājs savā draudzē. 


Dalībnieki izsakās par to, ko JaVA ir devusi viņiem:
- daudz jaunu ideju
- kā plānot un uzsākt jauniešu darbu
- iespēja pašiem praktizēties vadīt jauniešu vakarus un svētbrīžus
- kādam ir jābūt vadītājam
- praktiska pieredze un labas praktiskas nodarbības
- Bībeles izpēte
- kā veidot projektus
- kā sagatavot bībeles nodarbību
Te atradīsi JaVA lekciju ierakstus.Izvēlies attiecīgo uzrunu. Nospied uz abām ikoniņām pēc kārtas, saglabā abus failus. Tad atver  abus failus. Klausies  audio failu un seko līdzi uzrunai otrā failā.

JaVA1
 • Kas ir jauniešu vadītājs? (R.Otomers) 
 • Vadītāja rīki  (R.Otomers) 
 • Kā uzsākt jauniešu darbu? (R.Otomers) 
 • Jauniešu vakaru vadīšana (R.Otomers)  
 • Svētbrīžu vadīšanas principi  (R.Otomers)  
 • Radīšana vs Evolūcija (R.Otomers)    
 • Grēkā krišana  (R.Otomers)        
 • Attaisnošana ticībā  (R.Otomers)     
 • Labie darbi  (R.Otomers)     
 • Uzrunu veidošanas principi (R.Otomers)  
 • Bauslība un Evaņģēlijs  (R.Otomers) 
 • Iedzimtais grēks un Taisnošana ticībā  (J.Uļģis)  
 • Luteriskā askēze (J.Uļģis) 
 • Dvēseļu kopšana (K.Kalniņš) 
 • Vecās derības kopskats (L.Čakare) 
 • Jaunatnes nozare un Baznīcas struktūra 
 • Vecumposmu īpatnības (I.L.Freimane)  
 • Pasākumu ABC 1  (R.Otomers)  
 • Pasākumu ABC 2  (R.Otomers)  
 • Pasākumu ABC 3  (R.Otomers)  
 • Pasākumu juridiskie aspekti  (R.Otomers)    
 • Praktiskie uzdevumi  (R.Otomers) 
 • Bībeles grupiņas vadīšana 1  (I.Rautmanis)
 • Bībeles grupiņas vadīšana 2  (I.Rautmanis)  
 • Bībeles grupiņas vadīšana 3  (I.Rautmanis) 
 • Bībeles grupiņas vadīšana 4  (I.Rautmanis)  
 • Bībeles grupiņas jautājumu gatavošana  (I.Rautmanis)  
 • Mācekļu darīšana 1 (R.Otomers)        
 • Mācekļu darīšana 2 (R.Otomers)    
 • Mācekļu darīšana 3 (R.Otomers)      
 • Garīgā izdzīvošanas skola (R.Eimanis)       


JaVA2
 • Dievkalpojums (R.Otomers)        
 • Pasaules reliģijas (R.Otomers)         
 • Konfesiju atšķirības          
 • Dzīves Jēga (R.Otomers)   
 • Postmodernisms 1 (R.Otomers)       
 • Postmodernisms 2  (R.Otomers)    
 • Liecināšanas stili (R.Otomers)  
 • Darbs ar vecākiem (I.L.Freimane)    
 • Seksualitāte un atkarības        
 • Okultims, Ezotērika (I.Bindemane)      
 • Depresija (I.Bindemane)
 • Jaunās reliģiskās kustības 1-3 (J.Uļģis)    
 • Jaunās Derības kopskats 1-3 (I.Paičs)      
 • Izredzētība (I.Paičs)     
 • Saistoši, sistemātiski, saprotami (R.Eimanis)    
 • Jauniešu darbs un draudze (R.Grants)    
 • Mūzika jauniešu darbā (I.M.Graudiņa)   
 • Spēles jauniešu darbā (A.Kazāka)   
 • Teātra sports (U.Kravalis)   
 • Konfliktu risināšana (A.Karnīte)      
 • Jauniešu subkultūras (I.J.Baltruka)     
 • Cauri Bībelei (L.Numels)  
 • Jauniešu alfa (U.Kravalis)