11/15/2016

7/02/2016

Corpus Christi 2016 noslēgusies
Vairāk bildes mājaslapas Galerijā.

6/08/2016

Pārskats par Jaunatnes nozares darbu 2013.-2015. gadam 
3. un 4. jūnijā norisinājās LELB 27. SINODE, kurā tika iesniegts šis 
PĀRSKATS PAR LELB JAUNATNES NOZARU DARBU

Nozares misija: Izplatīt Kristus vēsti caur ikvienu LELB jaunieti.
Nozares vīzija: Motivētas un atbalstītas draudzes veiksmīgi kalpo jauniešiem Latvijā.
Galvenie uzdevumi:
1.Apmācīt potenciālos un tālāk izglītot esošos jauniešu darba vadītājus.;
2.Atbalstīt draudzes un jauniešu grupas misijai pie jauniešiem;
3.Apkopot un tālāk izplatīt aktuālo informāciju par jauniešu pasākumiem;
4.Jauniešu centra izveidošana un pilnveidošana par atbalstu LELB draudzēm darbā ar jauniešiem.
Pārziņā esošās organizācijas/iestādes: LELB Jauniešu centrs

Paveiktais 2013.-2015. gadā:
1.JaVA - Jauniešu vadītāju apmācība, JaVA1 ir notikuši 5 apmācību cikli, kurus kopā ir pabeiguši 47 dalībnieki – topošie un esošie jauniešu vadītāji no 32 LELB draudzēm, JaVA2 ir notikuši 2 tālāk-apmācības cikls, kuru ir pabeiguši 14 dalībnieki no 10 LELB draudzēm. Kā lielākais redzamais ieguvums no šīs apmācības ir, ka Latvijā 10 draudzēs ir aizsācies jauniešu darbs, un daudzas draudzes ir ieguvušas labi apmācītus un pilnveidotākus jauniešu vadītājus.
2.ProjektsEs nebaidos palīdzēt” ir veicis misijas darbu 4 dažādās Latvijas vietās: Gulbenē, Laucienē, Laidzē un Rīgā. Katrā projektā vidēji piedalījās 20 – 30 jaunieši. Katrā projekta vietā dalībnieki mācās Bībeles pamatpatiesības un ar tām dodas palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem, katrā vietā palīdzēt līdz 60 cilvēkiem, dodoties uz pansionātiem, bērnu namiem, mājapmeklējumos, talkā sakopt vietējo draudzes un pašvaldību īpašumus.
3.Jauniešu darba konference Poligons 2013.g. pulcēja 40 dalībniekus no 18 draudzēm, un 2015.g. pulcēja 25 dalībniekus no 12 draudzēm. Jauniešu vadītāji un jauniešu darba aktīvisti sanāca kopā, lai mācītos par Bībeles autoritāti, vīrišķību un sievišķību, misijas darbu, laika plānošanu un komandas veidošanu. Šī bija arī iespēja jauniešu vadītājiem būt sadraudzībā, dalīties savstarpējās idejās, strādāt kopā pie nākotnes projektiem un aizlūgt vienam par otru.
4.Ir notikuši kopā 4 sporta turnīri: 3 basketbolā, 1 volejbolā, kuros katrā piedalījās 50 – 200 LELB jaunieši. Sporta pasākumi ir izrādījušies laba vieta LELB jauniešu sadraudzībai (it sevišķi puišus), kas motivē uz tiem gatavoties un jauniešiem nākt kopā, lai gatavotos turnīram. Katrs turnīrs tiek iesākts ar svētbrīdi, un svētdienā visi ir aicināti piedalīties vietējā dievkalpojumā.
5.Jauniešu programma Baznīcas dienās Cēsīs 2014.g., kurā piedalījās vairāk ap 60 jauniešu no visas Latvijas. Baznīcu dienu programmā īpaši jauniešiem tika organizēta – mācītāju cepināšana, sporta aktivitātes, jauniešu vakars un koncerts. Baznīcas dienās piedalījās daudz jauniešu no draudzēm, kurām pašām nav vēl iespēju vasarā veidot savas jauniešu nometnes. Baznīcas dienas arī jauniešiem bija iespēja sastapt daudz ticīgo jauniešu no citām Latvijas pilsētām.
6.Starptautiska luterāņu jauniešu konference „Corpus Christi” 2015.gada vasarā pulcēja ap 100 jauniešu un jaunu teologu no Latvijas, Somija, Zviedrijas, Norvēģijas, Vācijas un Ukrainas. Corpus Christi konferences jau 6 gadus pulcē kopā izcilus luterāņu teoloģijas doktorus no mūsu sadarbības Baznīcas – Misūrī Sinodes, kas lasa lekcijas par Katehisma tēmām un apskata aktuālus jautājumus mūsdienu luterāņu Baznīcā pasaulē. Katru gadu jauniešu konference tiek organizēta citā Eiropas valstī un pirmo reizi konference notika Latvijā, Rīgā.
7.Taize ekumēniskās kopienas Baltijas reģionālā jauniešu tikšanās „Kļūstot par zemes sāli”. 2014. Gadā 26.-28. septembrī Rīgā notika Tezē jauniešu tikšanās, kurā piedalījās 1300 jaunieši no Eiropas un Latvijas.
Nozares vadītājs: Māc. Krists Kalniņš
Nozares projektu vadītājs: Māc. Roberts Otomers
Visi 2013.-2015. projekti tiek īstenoti ar SELK Baznīcas atbalstu.

4/26/2016

Es nebaidos palīdzēt Smiltenē

Aizvadīts Es nebaidos palīdzēt seminārs Smiltenē, kura laikā sakopta un labiekārtota Smiltenes draudzes mācītājmuižas apkārtējā teritorija:
un ar svētbrīdi, Dieva slavas dziesmām, kūkām un Dieva mīlestības vēstulēm iepriecinājām Smiltenes pansionāta iedzīvotājus:
Vairāk bildes varat atrast mājaslapas foto galerijā.

4/19/2016

11.LELB Basketbola turnīrs


Šā gada 16.aprīlī Talsos norisinājās jau 11. LELB basketbola turnīrs. Šajā turnīrā piedalījās 8 komandas no visas Latvijas. Basketbola turnīri LELB jau notiek 10 gadus.
Vietu sadalījums turnīrā: 1. vieta - Balvi, 2.vieta - Imanta, 3.vieta - Katlakalns, 4.vieta -Talsi, 5.vieta - Piņķi, 6.vieta - Mežparks, 7.vieta - Rīgas Pāvils, 8.vieta - Daugavpils.Vairāk bildes no turnīra varat atrast mājaslapas Galerijā.

2/16/2016

11. Basketbola turnīrs


Tas brīdis tuvojas - basketbola svētki baznīcā būs pēc 2 mēnešiem! Visi basketbola entuziasti sarosās, sākam treniņus, lai turnīrā būtu optimālā fiziskā formā un komanda jau iespēlējusies!